Novinky

2.12.2020 - Restart sportu v podobě investičních dotačních programů NSA

Na základě tiskové zprávy, kterou NSA včera zveřejnila, schválila vláda více než miliardovou položku na tzv. "restart sportu". Tento restart by měl proběhnout pomocí investičních dotačních programů na podporu rozvoje sportovní infrastruktury. Na řadě je však otázka, za jakých podmínek to bude a kolik na to bude času. Kluby přeci jen netahají projektové dokumentace běžně z šuplíku a ne všichni mají silného partnera na dofinancování v zádech. Žádosti o spolufinancování tak budou směřovat na příslušná města, obce a kraje. Je tu však otázka, zda na to budou mít s ohledem na nedávné zrušení superhrubé mzdy. Z našeho pohledu jde ale o zajímavou příležitost, jak váš klub posunout o kousek dál a první ze tří připravovaných programů s názvem Regionální sportovní infrastruktura, stojí určitě za vaši pozornost. Počkejme tedy na konkrétní podmínky a začněme se na možnost předložení žádosti připravovat. V tuto chvíli je ten správný čas a my jsme vám v tomto směru k dispozici. Kompletní TZ naleznete na webu NSA.

Co tedy lze očekávat:

 

Program č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura
 • Program je zaměřen na podporu sportu dětí a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny a sportu zdravotně postižených osob v České republice.
 • Míra podpory v rámci programu je stanovena až do výše 70 % způsobilých výdajů.
 • Horní limit dotace je stanoven ve výši 50 mil. Kč.
 • Dolní limit dotace je stanoven ve výši 1 mil. Kč.
Program č. 162 54 Nadregionální sportovní infrastruktura
 • Program je zaměřen zejména na podporu výkonnostního a vrcholového a sportu včetně konání soutěžních zápasů, může ale přispět i k rozvoji sportu dětí a mládeže či sportu zdravotně postižených osob v České republice.
 • Program je zaměřen na výstavbu či technické zhodnocení konkrétně určených typů sportovních zařízení nadregionálního významu, a to:
  • fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
  • sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
  • multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
  • atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
  • atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
  • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
  • rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
  • plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity.
 • Horní limit dotace je stanoven ve výši 300 mil. Kč
 • Dolní limit dotace je stanoven ve výši 50 mil. Kč.
Program č. 162 55 Výstavba standardizované sportovní infrastruktury
 • V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj sportovní infrastruktury výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů. Program bude podporovat výstavbu konkrétně určených typů sportovních zařízení, a to:
  • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
  • tréninkový zimní stadión,
  • plavecký bazén 25 m.
 • Horní limit dotace je stanoven:
  • 60 mil. Kč pro výstavbu tréninkových multifunkčních hal,
  • 90 mil. Kč pro výstavbu tréninkových zimních stadionů,
  • 90 mil. Kč pro výstavbu plaveckých bazénů 25 m.

Předpokládejme, že by žadatelem měli být především spolky, pobočné spolky, tedy sportovní kluby. Je důležité se v tomto směru na předložení žádosti připravit, ať už projektově (pokud se budeme bavit o výstavbě) či ve směru dofinancování projektu. Tady přicházejí v úvahu vlastní zdroje nebo například podpora ze strany obce, která je nutné také projednat.