Novinky

17.11.2020 - NSA vyhlásila dotační program: Údržba a provoz 2021. Co od programu čekat?

Národní sportovní agentura přichází s dalším dotačním titulem pro podporu sportu v České republice. Tentokráte se rozhodla zaměřit na podporu údržby a provozu sportovních zařízení a sportovišť, prostřednictvím programu: PROVOZ A ÚDRŽBA 2021.

Z komunikace s kluby víme, že se jedná o program, který je velice důležitý pro celkovou činnost sportovních klubů a je dobře, že se NSA vrátila k modelu, který před několika lety nazpět fungoval podobně u MŠMT. 

Podívejme se na program blíže v několika bodech:

PROVOZ A ÚDRŽBA 2021

ÚČEL PODPORY:

 • podpora sportovních organizací - provozovatelů sportovních zařízení, a to prostřednictvím podpory provozování a udržování sportovních zařízení, včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení
 • podmínkou je celoroční provoz zařízení

ALOKACE VÝZVY:

400.000.000 Kč

VÝŠE PODPORY:

 • max. 50% celkových nákladů souvisejících s provozem
 • max. výše dotace na jedno zařízení: 10.000.000 Kč
 • max. výše dotace na žadatele: 20.000.000 Kč

TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ:

23. 11. 2020 - 14. 12. 2020

ZPŮSOBILÝ ŽADATEL:

 • zejména spolek a pobočný spolek, další organizace stanovené výzvou
 • předmětem činnosti žadatele musí být primárně činnost v oblasti sportu a / nebo turistiky
 • žadatel musí být provozovatelem sportovního zařízení soustavně nejméně od 1. 1. 2020 (nemusí být dodrženo v případě návazné činnosti)

NA CO LZE DOTACI POUŽÍT:

 • energie
 • nájemné hrazené žadatelem za pronájem sportovního zařízení
 • nájemné hrazené žadatelem za pronájem věcí movitých
 • pohonné hmoty související s provozem
 • spotřební materiál související s provozem
 • pojistné související se sportovním zařízením
 • provozní náklady (ostraha, úklid, sekání trávy, web, apod.)
 • osobní náklady zaměstnanců do max. 50 tis. / měsíc
 • náklady související s opatřením COVID-19

Z ČEHO STANOVIT UZNATELNÉ NÁKLADY:

 • a) z uznatelných nákladů za rok 2019
 • b) z průměrné měsíční výše skutečně vynaložených nákladů za dobu dosavadního  řádného provozu vynásobené dvanácti

NA CO SI DÁT POZOR A S ČÍM POČÍTAT:

 • zaevidovat sportoviště do rejstříku sportu
 • do vyúčtování lze dát pouze skutečně vynaložené a uhrazené náklady - na to pozor hlavně u energií, kdy bude nutné požádat o vyúčtování mimo stanovený termín, než který zpravidla máte
 • nájemní smlouva = podnájemní smluvní vztahy = nepojmenované smluvní vztahy jevící známky nájmu nebo podnájmu
 • v rámci tohoto programu doporučujeme žádat o výši dotace s rozvahou a vhodně si předem zkombinovat čerpání s možnými dalšími dotačními tituly například obcí, měst, krajů, tak by jste později neměli problém částku vyúčtovat
 • kompletní info naleznete na webu poskytovale dotace: www.agenturasport.cz

Pokud si nevíte se zpracováním podkladů a samotné žádosti rady, nejste si jisti, zda náklady, které chcete do dotace využít jsou způsobilé, neváhejte se na nás obráti, jsme tu proto, abychom Vás dostali do hry!

DOSPORTU.CZ